suma.expert_bw.png

Szkolenia organizowane zdalnie na platformie webinarowej. Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do internetu. Więcej informacji o naszych szkoleniach znajdziesz na stronie https://suma.expert